Si Daniel at ang mga puno

Sinabi ni Daniel na ang bawat puno na mahal ng mga tao, sapagkat ito ay nagpapahiwatig ng isang marangal na taong may malaking kapalaran, at ang bawat punungkahoy na ang isang tao ay may kasuklam-suklam, ito ay nagpapahiwatig ng isang kasuklam-suklam na tao, at bawat punungkahoy na nakatipon sa mga petsa, ito ay bumabalik sa isang mayamang tao , at ang bawat punong hindi namumunga, ito ay bumabalik sa isang mahirap na tao. At ang bawat puno na nasa mga lupain ng mga Arabo, ito ay kinukuha ng mga kalalakihan mula sa mga Arabo, at bawat puno na nasa mga tahanan ng mga di- Arabo, ito ay sinakop ng mga kalalakihan ng mga Persian, at bawat puno na hindi nalalaman habang nasa isang mosque o dasal, ipinapahiwatig nito ang relihiyon, at bawat puno na nalalaman, nakakaapekto ito sa mga tao Ang mga puno na nakita niya .