Tumakas siya mula sa batis

Sinumang makakakita na siya ay nakatakas mula sa batis, tatakas siya mula sa isang kaaway, ngunit may takot .