Buzz sa kanyang bahay

At sinumang makakakita kay Bazia sa kanyang bahay, mananalo siya ng magnanakaw, at ang ilan sa kanila ay nagsabi na ang Al-Bazia ay marangal sa mga tao .