Hawak niya ang isang mabuting babae

At sinabi na siya na nakakita na nagdadala siya ng isang mabuting babae, at kung siya ay may sakit, magising siya, at kung siya ay makulong, ang Diyos ay mapagaan sa kanya o mapighati, ang Diyos ay mapagaan ang kanyang pagkabalisa at pagkabalisa .