Halo-halong epekto ang mga ekspresyonista at sundalo

Ang ilan sa mga nagpapahayag ay nagsabi, ~Ang mga nakakita na ang dalawang sundalo ay naghahalo sa isang labanan at pagkatapos ay nabuo ang kanilang mga sarili, sapagkat ito ay mabuti para sa kanila, sapagkat sinabi ng Diyos na Makapangyarihan-sa-lahat na ~ ang pagkakasundo ay mas mabuti . ~