Ang pangitain ng licorice

Tulad ng para sa licorice, kung ito ay nasa bagahe, pagkain o anumang bagay, ito ay binibigyang kahulugan ng sakit, pag-aalala at pagkabalisa, at ang mga pangitain sa pangungusap ay hindi kapuri-puri .