Sa kanyang puso si Alma

Sinabi ni Al-Kirmani: ~Sinumang makakakita na mayroon siyang sakit sa kanyang puso ay nagpapahiwatig ng pagtaas ng pera .~