Kasambahay habang sinusundan siya

Kung nakikita niya siyang nakaayos habang sinusundan niya siya at hindi sumusunod sa kanya, nais niyang makamit ang isang makamundong halaga at siya ay pinagkaitan nito, at kung nakikita niya siya makukuha niya ang inaasahan niya rito, at kung siya ay masaktan sa pamamagitan nito, kung gayon mayroong isang hindi pagkakasundo sa kanila na nagsabing Mahmoud at sinabing masisisi .