Bumaba siya ng kanyang asno

At sinumang nakakita na siya ay bumaba sa kanyang asno para sa isang mahalagang kilos at pagkatapos ay sumakay dito, ipinapahiwatig nito ang kahirapan ng kanyang mga gawain, kanyang trabaho at pagkatapos ng kanyang katuparan .