Ipagpalit ang asno

At sinumang makakakita na ipinagpalit niya ang kanyang asno para sa isang mare o isang mula, ipinapahiwatig nito na ang pera at interes ay nakuha mula sa isang pinuno . At sinumang makakakita na ipinagpalit niya ang kanyang asno sa isang hayop ng hayop, pagkatapos ay ipinahiwatig niya na magkakaroon ng mas mahusay kaysa sa isang hindi makatarungang hari . At sinumang makakakita na ipinagpalit niya ang kanyang asno sa mga tupa, pagkatapos ay ipinahiwatig niya na ang isang pagpapala at isang samsam ay makukuha . At sinumang makakakita na ipinagpalit niya ang kanyang asno para sa isang ibon, ipinapahiwatig nito na magkakaroon ng mabuti at makikinabang mula sa halaga ng halagang ibon na iyon .