Skinkor

Saqqur Ang kanyang pangitain sa isang panaginip ay nagpapahiwatig ng mundo ng imam, na gagabay sa kanya sa kadiliman .