Nakuha ni Heikal ang tinanggihan niya sa paggising

At kung sino man ang makakakita ng isang templo at kung ano ang tinanggihan niya ay nangyari dito habang gising, kung gayon hindi ito si Mahmud, at sinabing ang pangitain ng mga templo ay isang pangkat, nasasaulo niya .