Uminom sa bulturang dagat

At sinumang makakakita na uminom siya sa pamamagitan ng dagat nang buo hanggang sa hindi niya nakita na huli na siya mula sa kanya, pagkatapos ay nagtataglay siya ng isang pag-aari o kaalaman at manalo ito kung siya ay kwalipikado para doon, kung hindi man ay isang tagumpay .