Ang isang tao ay may tuka

Ngunit kung nakikita ng isang tao na mayroon siyang tuka, kung gayon ang kanyang ekspresyon ay ipinakita sa Kabanata Labintatlo sa pagpapahayag ng paglikha .