Isang ibon ang namulat sa kanyang mga mata

At sinumang nakakita ng isang ibon na hinugot mula sa mga mata nito, ipinapahiwatig nito ang katiwalian ng relihiyon nito mula sa isang tao, at sinabing ang mga ibon sa tubig ay may mas mahusay na paningin kaysa sa natitirang mga ibon, at ang kanilang karne, balahibo, at buto ay pera at mataas dahil ang kanilang kabuhayan ay mula sa lupa at dagat .