Ang merkado ay walang laman o sarado

At kung sino man ang makakakita sa merkado ay walang laman o sarado, at ang mga tao nito, tatakpan sila ng mga tao bilang kapalit .