Tumapat sa kanya ang dumi

At kung sino man ang makakakita na tumira siya sa dumi, makakakuha siya ng pera .