Kaaba

At ang sinumang makakakita sa Kaaba ay maaaring makita ang caliph o ang sultan .