Sa Mina Valley

At sinumang makakakita na siya ay nasa lambak ng Mina, pagkatapos ay narating niya ang lambak ng Mina, at kung siya ay may sakit, pagkatapos ay gumaling siya, at sinabi na pinabayaan niya ang mga kasalanan at nakakuha ng dalawang panig na lunas, sapagkat ang ilan sa sinabi sa kanila ng tula : O Gadia patungo sa Hijaz, grus … Huminto siya sa lambak ng Mina at Al-Agra at bumaba sa isang lupain na hindi binigo ang bilanggo nito … Kung saan ang pagpapagaling para sa bawat masakit na puso