Kumain ng mga bituin

Sinumang nakakita na kumakain siya ng mga bituin, ito ay isang panunuyo at pagtatalo sa mga tao .