Kumakanta siya sa posisyon na matatagpuan doon

At sinumang makakakita na siya ay umaawit sa isang lugar kung saan may maling o nakakahamak na pag-uusap na naghihiwalay sa mga mahal sa buhay dahil ang unang umawit ng demonyo, sumpain siya ng Diyos, at tungkol sa tula, mayroon itong mga mukha, at kung may karunungan, payo , at mga katulad nito, pagkatapos ito ay mabuti at isang gantimpala at gantimpala .