Mangangaral at kumakanta

Si Abu Saeed, ang mangangaral, ay nagsabi na ang mang-aawit ay binibigyang kahulugan sa tatlong paraan: isang scholar, isang pantas na tao, o isang lalaki. Ang pag-awit sa palengke para sa mayaman ay isang paglalahad, para sa mga mahihirap ang pagkamatay ng pangangatuwiran, at ang pag-awit sa banyo ay hindi malinaw na pagsasalita, at ang pag-awit sa orihinal ay nagpapahiwatig ng bisa at salungatan .