Ang bihirang pagkamatay ni Ibn Sirin

Bihirang ikinwento niya na may isang babae na dumating kay Ibn Sirin at sinabi na nakakita ako ng isang pangitain at nakaupo siya sa pagkain, kaya sinabi niya sa kanya: Iwanan mo akong kumain o iwanan ang pagkain at sabihin ang iyong pangitain. Sinabi niya na kumain, pagkatapos ay sinabi niya sa kanya, at sinabi niya: Nakita ko ang buwan na pumapasok sa mga chandelier at tumatawag mula sa likuran ko. Pumunta kay Ibn Sirin at Qusay na iyong pangitain, at binigkas niya ang kanyang kamay Mula sa pagkain at sinabi niya sa kanya, ~Sa aba mo, at paano mo nakita?~ Kaya’t bumalik siya rito at binago ang kulay nito at kinuha ito sa tiyan. Pagkatapos sinabi sa kanya ng kapatid niyang si Malik, aking kapatid. Sinabi niya na ang babaeng ito ay sinabi na ako ay namatay pagkatapos ng pitong araw, kaya’t siya ay inilibing sa ikapitong araw .