Salmi at pamamaalam

Sinabi ni Al-Salmi: ~Sinumang nakakita na nagpaalam siya sa isang tao, mabuti sapagkat ito ay binibigyang kahulugan sa limang aspeto, binabago ang ganap at pinagkasundo ang kapareha, upang mag-order ng resulta, ang kita ng tindahan, ang pagpapanumbalik ng pangangalaga. sa may-ari nito at ang paggaling ng pasyente, dahil ito ay mula sa pamamaalam at ang ilan sa kanila ay umawit ng tula : Kung nakikita mo ang pamamaalam, lumabas … at wala kang pakialam sa distansya at maghintay para sa pagbabalik mula sa Soon .. . ang puso ng pamamaalam ay bumalik