Unawain ito at purihin

Kung sino man ang nakakita na may minamaliit sa kanya, lalabas siya . Tulad ng para sa papuri, mayroon itong dalawang aspeto, kung ito ay mula sa isang kaibigan, kung gayon ito ay kapuri-puri, at marahil ay mabuti ang magaganap mula sa kanya, at kung ito ay mula sa isang kaaway kung gayon ito ay pagbibiro sa kanya, at ang pagkapoot ay maaaring maging pagmamahal .