Bihirang mga naghuhusay na uling

Bihirang isinalaysay ng ilan sa mga matuwid, si Bishr Al-Hafi, na nagsabing nakita ko ang Lord of Glory sa isang panaginip, at sinabi niya sa kanya, Nagpatirapa ako sa mga uling, hindi ako nagbigay ng aking pasasalamat para sa kung ano ang maaaring magpapatunay sa iyong pangalan sa mga tao .