Ang ilang mga expression ay gustung-gusto na umiyak sa pagtulog

At ang ilan sa mga ekspresyon ay nagsabi na gusto kong umiyak sa pagtulog hangga’t walang sigaw dito, at sinubukan ko iyon nang hindi hihigit sa isang libong beses, at wala akong nakita kundi ang palaging kabutihan at pagtawa, at para sa pagtawa, ito ay sila at kalungkutan, at kung ito ay humahagikgik, ito ay higit pa sapagkat sinabi ng Diyos na Makapangyarihan sa lahat: ~ Hayaan silang tumawa ng kaunti at umiyak ng sobra .~