Jafar Al-Sadiq at Al-Thunder

Sinabi ni Jaafar Al-Sadiq isang pangitain ng kulog na binigyang kahulugan sa limang aspeto ng pagpapahirap, karunungan, awa, aliw, at galit ng hari .