Kirmani at Kanser

Tulad ng para sa cancer, sinabi ni Al-Kirmani, ito ay binibigyang kahulugan ng isang taong may mahusay na pinagmulan, malayo ang dating, matapang na katangian, at sinabing ang cancer ay binibigyang kahulugan ng isang taong masama ang ugali, mababa ang loob, mapaghiganti, at isang kaibigan ang sinabi na baluktot .