Dolphin

Tulad ng para sa dolphin, ito ay binibigyang kahulugan ng isang malaking tao na hindi naayos sa isang kaso, at ang kanyang laman, buto, at balat ay pera .)