Dumating siya sa banyo at hindi ito pinasok

At sinumang makakakita na siya ay pupunta sa isang banyo ngunit hindi pumasok dito, pagkatapos ay nakasalubong niya ang isang lalaki at mayroong kasamaan sa pagitan nila .