Ang pangitain ng Diyos kay Jaafar al-Sadiq

Si Jaafar Al-Sadiq, nawa ang kaluguran ng Diyos sa kanya, ay nagsabi : Ang pangitain ng Diyos na Makapangyarihan sa lahat sa isang panaginip ay nagpapahiwatig ng pitong aspeto ng pagkakamit ng biyaya sa mundong ito, ginhawa sa Kabilang-Buhay, seguridad at ginhawa, ilaw at patnubay, lakas para sa relihiyon , kapatawaran at pagpasok sa Paraiso kasama ang kanyang pagkamapagbigay, at ang hustisya ay lilitaw at tinalo ang kadiliman sa mga lupaing iyon. Siya ay pinarangalan at nakikita bilang isang hitsura ng awa .