Ang buhangin o dumi ay nagmula sa kalangitan

At sinumang makakakita ng buhangin o dumi na bumaba mula sa langit, kung ito ay maliit, kung gayon ito ay mabuti, at kung ito ay labis, laban ito .