Umupo sa isang bangka

Ang takht ay binibigyang kahulugan sa mga mukha nito, kaya’t ang sinumang makakakita na siya ay nakaupo sa takht at sa takht isang bagay na simple, pagkatapos ay ipinapahiwatig nito ang paglalakbay .