Pumasok siya sa isang kakahuyan at nakita ang isang leon dito

At sinumang nakakita na siya ay pumasok sa isang hardin at nakakita ng isang leon dito, ito ay nagpapahiwatig na ang pinuno ng lugar na iyon ay nagtagumpay sa kanyang mga kaaway .