Lumipad mula sa isang bubong

At sinumang makakakita na siya ay lumilipad mula sa isang bubong patungo sa isa pa, pinaghiwalay niya ang kanyang asawa at nagpakasal sa ibang babae o bumibili ng isang dalaga .