Al-Kirmani at Al-Tayaran

At sinabi ni al-Kirmani: ~Sinumang makakakita na siya ay lumipad sa kalangitan ng langit, pagkatapos ay ipinapahiwatig nito ang Hajj, at kung sino man ang makakakita na lumipad siya mula sa kanyang perlas patungo sa isang hindi kilalang bahay, pagkatapos ay ipinahiwatig niya na ang kanyang oras ay malapit na, kaya’t dapat siyang magsisi sa Diyos . ~