Sumakay siya ng zebra

At sinumang makakakita na sumakay siya ng isang zebra, pagkatapos ay gumawa siya ng kasalanan at mga paghihirap at lumalabag sa landas ng Islam dahil sa ) ang kabahayan ng relihiyon. Ito ay kung ang asno ay masunurin dito, ngunit kung hindi ito masunurin dito, ipinapahiwatig nito ang kalungkutan at mahirap na mga gawain .