Karne ng ahas

At ang karne ng ahas ay nahihiwalay mula sa pera ng kaaway, at ang pagkain mula rito ay nasasakop ito .