Fire manalangin sa kanya

At sinumang makakakita na parang nagsusunog siya ng apoy upang sunugin ito, pagkatapos ay humingi siya ng tulong ng isang matigas ang puso na awtoridad sa kalubhaan ng kahirapan, at kung makita ng isang babae na nagsindi siya ng apoy at sinusunog ang isang maliwanag na apoy, pagkatapos ay nagbibigay siya kapanganakan sa isang batang lalaki, at ang pagpupulong ng spark at ang gatilyo ay nagpapahiwatig ng pangangalaga at ang pagiging regular nito sapagkat ang bato ay matigas at ang bakal ay brutal at may malaking lakas at ang pagkasunog ng apoy mula sa pagitan ng dalawang bato na nakikipaglaban sa dalawang imoral na kalalakihan at pinapatay ito Nakakatahimik na pagdurusa .