oras

Sinuman ang makakakita sa ikalawang oras ng araw, pagkatapos ito ay mabibigyang kahulugan sa dalawang paraan bilang mabuti at pagpapala o kapabayaan sa isang bagay, at sinabi ng ilan sa mga tagasalin na ang pangitain ng mga oras ay umaalis sa mga taon, at sinabi ng mga buwan, at ang simula ng mga oras ng araw kung ito ay katumbas ng gabi at ito ay labindalawang oras, kaya ang unang oras ay sa lugar ng buwan ng Diyos na ipinagbabawal, at ang pangalawa sa lugar ng zero Ang pangatlo ay nasa lugar ng Rabi` al-Awal, ang pang-apat sa lugar ng Rabi` al-Thani, ang pang-lima sa lugar ng Jumada al-Awwal, ang pang-anim sa lugar ng Jumada al-Akhira, ang ikapito sa lugar ng Rajab, ang ikawalo sa lugar ng Shaban, ang ikasiyam sa lugar ng Ramadan, ang ikasampu sa lugar ng Shawwal, ang pang-onse sa lugar ng Dhu al-Hijjah, at ang ikalabindalawa sa lugar ng Dhu al-Hijjah .