Paghahatid ng sunog

At sinumang makakakita na ang apoy ay lumipat mula sa isang lugar patungo sa iba pa at walang pinsala na naganap, kung gayon ito ay nagpapahiwatig ng isang pakinabang para sa kanya, kahit na siya ay mahirap, siya ay yumaman .