Ang pinto ng Sultan ay tinawag

At kung sino man ang makakakita na siya ay tumatawag sa pinto ng Sultan, siya ay mahantad ng isang iskandalo, at sinabing nagsasalita siya ng totoo sa panig ng Sultan .