pali

Spleen Ang pagkakita ng isang pali sa isang panaginip ay nangangahulugang isang salungatan sa ibang partido na nakakasama sa iyo .