Humahalik siya, nakikipagtalik, o nakikipagtalik sa isang lalaki

At sinumang nag-aakalang hinahalikan niya ang isang lalaki o nakipagtalik sa kanya o nakihalo sa kanya ay halo-halong may pagnanasa, kung gayon ang kanyang interpretasyon ay tulad ng interpretasyon ng kasal maliban sa siya ay mas mababa sa kanya sa kapangyarihan, at kung ang halik ay hindi sa pagnanasa, kung gayon magaling ang gumagawa ng epek .