Ang mga cake

Tungkol sa pabango, ito ay halos hindi nakolekta ng pera, ngunit ito ay hindi gaanong magagamit .