Code

Code Kung nangangarap ka na nagbabasa ka ng isang code, ipinapahiwatig nito na interesado ka sa pananaliksik sa panitikan . Sa pamamagitan ng mabilis na pag-aaral, malalaman mo nang mabuti ang mga nakagawian at pamumuhay ng mga sinaunang tao .