Doorman

Kung pinangarap mo ang isang janitor, kung gayon nangangahulugan ito ng mahinang pamamahala at mga masuwaying bata . Kakaibang mga tagapaglingkod ay magagalit sa iyo . Kung naghahanap ka para sa isang janitor at hindi mo siya natagpuan, ang isang walang gaanong galit ay maaantala ang iyong kalmadong pamumuhay . Kung nahanap mo ito, magkakaroon ka ng kaaya-ayang pakikisama sa mga hindi kilalang tao, at ang iyong negosyo ay hindi maaabala .