inggit

Inggit Kung pinangarap mong magkaroon ka ng inggit sa iba, ipinapahiwatig nito na magkakaroon ka ng malalapit na kaibigan dahil sa iyong pagsunod sa mga hangarin ng iba . Kung pinapangarap mong inggit ka ng iba, ipinapahiwatig nito na magdusa ka mula sa mga kaguluhan ng mga kaibigan na nakatuon sa iyong kaligayahan .