Tumawag ka

Imbitasyon Kung pinapangarap mong mag-anyaya ka ng mga tao na bisitahin ka, kung gayon nangangahulugan ito na ang isang malungkot na kaganapan ay malapit nang magdulot ng pagkabalisa at pagkabalisa sa iyong paligid sa halip na kagalakan . Kung makakatanggap ka ng isang paanyaya upang bisitahin makakatanggap ka ng malungkot na balita . Kung pinapangarap ng isang babae na naanyayahan siya sa isang pagdiriwang, magkakaroon siya ng mga masasayang post, at ang masamang kapalaran ay hindi magpapawalang-bisa sa kanya .